Компромат

Ми створені для того, щоб дати Вам змогу генерувати та реалізовувати ідеї, не витрачаючи при цьому безцінний час та життєву енергію на зіткнення з бюрократичною системою. Займайтесь улюбленою справою, а все, пов’язане з вирішенням юридичних питань, бухгалтерією, виконанням Ваших незаконних доручень залиште Посіпакам. Ви можете не хвилюватися за доручені нам справи, адже Посіпаки віддані, розумні, хитрі, креативні, розважливі, виконавчі, небайдужі, обов’язкові та пунктуальні. Посіпаки завжди на зв’язку, ніколи не покинуть Вас у труднощах та завжди на Вашому боці у темнихсвітлих справах.
У Посіпак не просто клієнти - у нас ДРУЗІ

Юриспруденція

Посіпаки – досвідчені правознавці, і раді запропонувати Вам:

Консультації

Усна консультація

Вартість консультації

від 200 грн.

Письмова консультація

Вартість консультації

від 300 грн.

Запити і звернення

Складання запитів/листів

Вартість

від 300 грн.

Сладання заяв/скарг/звернень/претензій

Вартість

від 500 грн.

Договори

Аналіз договорів

Вартість

від 500 грн.

Розробка договорів

Вартість

від 800 грн.

Розробка додаткових угод

Вартість

від 500 грн.


Реєстрація

Реєстрація господарських товариств

Вартість

від 1500 грн.

Реєстрація ФОП

Вартість

від 500 грн.
Реєстрація громадських об’єднань

Вартість

від 2000 грн.

Реєстрація благодійних організацій

Вартість

від 3000 грн.

Ліквідація юридичної особи

Вартість

за домовленістю

Реєстрація знаку для товарів та послуг

Вартість

від 500 грн.

Реєстрація змін

Вартість

від 500 грн.

Реєстрація платниками ПДВ

Вартість

від 500 грн.

Реєстрація "неприбутковості"

Вартість

від 500 грн.

Отримання ліцензій

Вартість

за домовленістю

Отримання виписки/витягу/довідки

Вартість

від 200 грн.

Установчі документи/первинна документація

Аналіз статуту/установчого договору

Вартість

від 500 грн.

Розробка статуту

Вартість

від 1500 грн.

Розробка установчого договору

Вартість

від 2000 грн.

Розробка протоколів

Вартість

від 500 грн.

Складання заяви про реєстрацію

Вартість

від 300 грн.

Розробка наказів

Вартість

від 100 грн.

Розробка інструкцій/положень

Вартість

від 700 грн.

Розробка довіреностей

Вартість

від 300 грн.

Адміністративне і судове оскарження

Складання заперечень/скарг на рішення державних органів

Вартість

від 1000 грн.

Представництво в державних органах

Вартість

від 500 грн.

Складання позовних заяв

Вартість

від 1500 грн.

Складання процесуальних документів

Вартість

від 300 грн.

Представництво в судовому засіданні

Вартість

від 500 грн.

Виконавче провадження

Складання заяв про відкриття/закриття виконавчого провадження

Вартість

від 500 грн.

Складання процесуальних документів

Вартість

від 300 грн.

Представвництво у виконавчій службі

Вартість

від 500 грн.

Публічно-правові послуги (з питань виборів)

Правничі послуги

Юридичне консультування – за домовленістю.

Реєстрація кандидатів – за домовленістю.

Представництво – за домовленістю.

Підготовка листів/звернень – за домовленістю.

Супровід проведення масових агітаційних заходів – за домовленістю.

Адміністративне/судове оскарження результатів виборів – за домовленістю

Організаційні послуги

o Організаційне консультування – за домовленістю.

Організація виборчого штабу – за домовленістю.

Розробка тактики і стратегії виборчої кампанії – за домовленістю.

Поетапне забезпечення реалізації виборчої кампанії – за домовленістю.

Забезпечення кандидата агітаторами, членами ДВК, спостерігачами, довіреними особами – за домовленістю.

Проведення тренінгів та інструктажів для членів ДВК та спостерігачів – за домовленістю.

Можливе надання інших послуг за домовленістю

Інші послуги

Повернення вкладів при ліквідації банку

Вартість

від 500 грн.

Отримання довідок про несудимість

Вартість

від 400 грн.

Отримання земельної ділянки

Вартість

від 5000 грн.

Медіація

Вартість

за домовленістю

Якщо Ви вигадали нову правову проблему, Посіпаки її вирішать =)

Пакети послуг

"OK"

2500 грн./міс.

Консультування - без обмежень

Аналіз/розробка договорів - 3 документи

Складання запитів - 5 документів


Lets Go

"Wow!"

10000 грн./міс.

Консультування - без обмежень

Аналіз/розробка договорів - без обмежень

Складання запитів - без обмежень

Складання заперечень - без обмежень

Складання заяв - без обмежень

Складання процесуальних документів - без обмежень

Реєстраційні дії

Представництво в суді - 5 засіданнь

Lets Go

Пакети послуг можуть бути скореговані за бажанням Клієнта.

Бухгалтерія

Посіпаки – відповідальні бухгалтери, які забезпечать Вас "чистими" коштами та нададуть:

Бухгалтерське та податкове консультування

Усна консультація

Вартість - від 200 грн.

Письмова консультація

Вартість - від 300 грн.

Організація роботи

Налагодження бухгалтерського та податкового обліку

Приведення облікової політики підприємства у відповідності до законодавства;

Організація документообігу компанії (розробка оптимальних форм первинної документації, облікових регістрів, бухгалтерських звітів);

Oптимізація та автоматизація бухгалтерського та податкового обліку (розробка робочого плану рахунків, створення чіткої схеми бухгалтерських проводок, надання рекомендацій по технології обробки облікової та звітної інформації).

Вартість - від 500 грн.

Податкове планування

Вивчення особливостей оподаткування конкретної сфери діяльності;

Перевірка та оцінка діючих схем оподаткування підприємства;

Усунення помилок в діючій схемі оподаткування підприємства;

Розробка нової моделі сплати податків підприємства;

Експертні висновки зі спірних питань;

Надання рекомендацій по оптимізації окремих господарських операцій підприємства

Вартість - від 500 грн.

Бухгалтерські послуги

Бухгалтерський супровід зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Вартість - від 3000 грн.

Розробка первинної бухгалтерської документації, облікових регістрів та бухгалтерських звітів

Вартість – від 100 грн./документ

Відновлення бухгалтерського обліку

Обробка всіх наявних документів підприємства;

Збір, обробка та відновлення первинної документації підприємства;

Заповнення бухгалтерських та податкових регістрів підприємства;

Cкладання коректних форм бухгалтерської звітності підприємства;

Проведення розрахунку податкових платежів підприємства.

Вартість – від 3500 грн.

Ведення бухгалтерської та податкової звітності

Робота з бухгалтерськими документами

Складання вихідної документації підприємства;

Обробка вхідної документації підприємства;

Складання внутрішніх бухгалтерських документів підприємства;

Відображення господарських операцій в бухгалтерських та податкових регістрах.

Вартість послуг від 400 грн.

Архівація та зберігання документів

Вартість – від 50 грн./місяць

Обслуговування клієнт-банку

Розподіл платежів в обліковій базі;

Формування платіжних доручень (здійснюється за допомогою віддаленого доступу без права підпису).

Вартість – від 50 грн./місяць

Складання та подання податкової та фінансової звітності

Вартість – від 50 грн./місяць

Ведення кадрового обліку, нарахування заробітних плат

прийом на роботу та звільнення співробітника;

складання штатного розкладу та внесення до нього змін;

облік відпусток та лікарняних;

оформлення наказів, положень, інструкцій;

оформлення заяв на соціальні пільги;

оформлення трудових книжок, довідок та іншої необхідної документації;

розрахунок заробітної плати;

підготовка та подання звітності по заробітній платі.

Вартість – 200 грн./співробітник

Взаємодія з контролюючими органами з питань нарахування та сплати податків

Вартість – від 50 грн./місяць

Інші послуги

Підготовка документації по спеціалізації підприємства

Вартість за домовленістю

Оформлення окремих документів по одиничним кадрам

Вартість за домовленістю

Діагностика стану підприємства за інформацією контролюючих органів за минулі періоди

Вартість за домовленістю

Ведення книги обліку доходів та витрат

Вартість – від 100 грн.

Складання та подання додаткових звітів

Вартість – 200 грн./співробітник

Подання уточнюючих звітів за минулі період

Вартість за домовленістю

Підготовка необхідної документації для зустрічних перевірок та звірок з контрагентами

Вартість за домовленістю

Проходження перевірок за поточний/минулий період

Вартість за домовленістю

Представництво

Вартість за домовленістю

Проведення інвентаризації, списання, калькуляції, оцінки, розрахунки собівартості

Вартість за домовленістю

Можливе надання інших послуг за домовленістю

Вартість за домовленістю

Взаємодія з контролюючими органами з питань нарахування та сплати податків

Вартість за домовленістю

Пакети послуг

Мінімальний пакет для ФОП

За домовленістю грн./міс.

бухгалтерське та податкове консультування;

обробка вхідної та вихідної документації підприємства;

складання внутрішніх бухгалтерських документів підприємства;

відображення господарських операцій в бухгалтерських та податкових регістрах;

ведення книги доходів;

підготовка платіжних доручень по податкам;

складання та подання звітності.


Lets Go

Мінімальний пакет для юридичних осіб

За домовленістю грн./міс.

Бухгалтерське та податкове консультування;

Обробка вхідної та вихідної документації підприємства;

Складання внутрішніх бухгалтерських документів підприємства;

Відображення господарських операцій в бухгалтерських та податкових регістрах;

Складання та подання податкової та фінансової звітності;

Взаємодія з контролюючими органами з питань нарахування та сплати податків;

Прийом на роботу та звільнення співробітник;

Складання штатного розкладу та внесення до нього змін;

Облік відпусток та лікарняних;

Оформлення наказів, положень, інструкцій;

Оформлення заяв на соціальні пільги;

Оформлення трудових книжок, довідок та іншої необхідної документації;

Розрахунок заробітної плати;

Підготовка та подання звітності по заробітній платі.


Lets Go

Пакети послуг можуть бути скореговані за бажанням Клієнта.

Бізнес-асистування

Зосередьтесь на важливому, а все інше доручіть Посіпакам - виконавчим та обов’язковим бізнес-асистентам. Ми допоможемо Вам захопити світ, проаналізувати ринок, прибрати конкурентів, налагодити документообіг, підзробити необхідні документи, заповнити форми, заяви та анкети, спланувати зустрічі та виставки, вкрасти місяць, перевірити Ваших партнерів на благонадійність та помститисьбагато чого іншого.
Заручитись співучасником - 99 грн./ година.

Рішення для бізнесу

Більше прибутку - менше проблем. Оберіть пакет комплексного юридичного, бухгалтерського та асистентського обслуговування і Посіпаки допоможуть захопити ринок

Пакети послуг

«Rare»

7500 грн./міс.

Юридичне консультування – без обмежень

Бухгалтерське консультування – без обмежень

Аналіз/розробка договорів – до 3-х разів

Складання листів/заяв/звернень – до 5-ти документів

Складання внутрішніх документів – до 1-го документиу

Реєстраційні дії – до 1-ї дії

Бухгалтерське обслуговування – до 20-ти операцій.


Lets Go
  • Для малого бізнесу

«Well Done»

40000 грн./міс.

Юридичне консультування – без обмежень

Бухгалтерське консультування – без обмежень

Аналіз/розробка договорів – без обмежень

Складання листів/заяв/ – без обмежень

Складання заперечень/скарг на рішення державних органів – без обмежень

Складання позовних заяв – без обмежень

Складання заяв про відкриття/закриття виконавчого провадження – без обмежень

Складання процесуальних документів – без обмежень.

Складання внутрішніх документів – без обмежень

Представництво – без обмежень

Реєстраційні дії – без обмежень

Бухгалтерське обслуговування – без обмежень

Послуги бізнес-асистента – без обмежень

Lets Go
  • Для великого бізнесу

Пакети послуг можуть бути скореговані за бажанням Клієнта.

Партнери

Зв’язок з Посіпаками

Місцезнаходження штаб-квартири

м. Київ, вул. Багговутівська 17-21

Засекречені телефонні лінії

+38 050 316-58-11

+38 063 163-47-89

+38 063 719-71-48

Електронна скриня

posipakykiev@gmail.com

Надіслати повідомлення

SVG Modal background

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Close
SVG Modal background

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Close